سلامتی و بهداشت
زندگی سالم در جسم سالم

تقویت چشم

دوشنبه 1395/10/13

نویسنده: moh j | طبقه بندی:گیاهان دارویی، 

موارد زیر باعث تقویت چشم می شود
1.اب لیمو
2.روغن زیتون
3.شلغم و اب ترنج
4.بادیان
5.رازیانه
6.تخم حنا
7.بادنجان
8.سنبل طیب
9.مصطکی
10.هویج
11.دارچین
12.عناب
13.هلیله سیاه
14.تخم افتاب گردان

نظرات()